Hivatalos honlapja
Önkormányzat - Intézmények

Barcsi Általános Iskola Deák Ferenc Tagiskolája Vízvár Telephely

Cím: 7588 Vízvár, Szent István u. 11.
Tel: 82/474-908
Honlap: www.altisk-vvar.sulinet.hu/

Tevékenység:

Az iskola története


Az államosítás után az addig meglévő két tanterem kevésnek bizonyult, ennek megfelelően szükségtantermeket kellett létesíteni. Az egykori Csabai-féle ház utcára néző egy-egy szobájában, valamint a régi Gazdakör végében - a mai Művelődési Ház helyén - két kisszobát rendeztek be tantermként, sőt, 1954-ben egy tanítói lakás egyik szobáját is tanteremként használták.
Amikor a rendőrség 1955-ben megszűnt Vízváron, az egykori rendőrségi épületet iskolai célokra alakították át. Ekkor a régi két tantermes iskolában 1-2. és 3-4. osztályos összevonással tanultak az alsósok, a felső tagozat pedig az átalakított csendőrlaktanyában 5-6. és 7-8. osztályos összevonással tanult. Ekkor 112 tanulója, és 5 pedagógusa volt az intézménynek.
1961-ben a 4 tanteremmel és egy kicsi nevelői szobával rendelkező épületben folytak már a tanítások. Az iskolák átszervezésével Bélavárról a felső tagozat tankötelesei autóbuszon  jártak Vízvárra iskolába. Az alsó tagozat részben osztott, a felső tagozat pedig osztottként működött. Ekkor már az iskolába járó 202 gyereket 8 pedagógus tanította.
Ebben az időben a volt rendőrségi épület udvarán lévő, addig raktárnak használt régi épületben két tanerőnek lakást rendeztek be. A tanítói lakás kialakításának folytatásaként egy óvodát létesítettek napközi otthonnal. Később beindult a tanulók étkeztetése. Az iskola udvara tornaterem híján testnevelési órák megtartására szolgált.
1957 óta az iskola felszerelése évről-évre gyarapodott. Az iskolai könyvtár, a kémia-, fizikaszertár gazdag anyaggal bővült. 1966-ban a régi iskola két terme közül az egyik megmaradt tanteremnek, míg a másik tanteremből kis konyhát, politechnikai termet alakítottak ki gazdag felszereléssel. 1963-ban a nevelői gárda tagjainak száma már 9 fő volt, a tanulói létszám ekkor volt a legmagasabb, hiszen 216 fő gyermek járt az iskolába. Folyamatosan bővítették az iskola tárgyi felszereltségét, hisz 1965-től telefonja, tévéje, is volt az iskolának. A tárgyi felszereltség javulásával fokozatosan nőtt a nevelőlétszám is, 1968-ban már 11 fő tanította az ide járó gyerekeket. Ennek következtében az 1974/75-ös tanévben már osztottként működtethették az alsó tagozatot is.
1971-ben megkapta az önálló munkáltatói és gazdálkodói jogkört az iskolas, sőt, az óvodai dolgozók munkáltatói jogkörével is az igazgató rendelkezett. A gazdálkodói tevékenységet az úgynevezett gondnokság végezte. Ez lehetővé tette az intézmények szakmai felszereltségének folyamatos bővítését is.
Amikor az iskola új épületbe költözött, rohamosan javultak a körülményei. 1977-ben a napközis csoportok száma már háromra, a pedagóguslétszám 14 főre emelkedett, ami 1985-re ugrásszerűen tovább nőtt. Ekkor hat napközis csoporttal, 18 fő pedagógussal, 6 óvónővel, és 24 technikai dolgozóval működött az intézmény. Ebben az időben még a gyereklétszám is 184 fő volt. A községi vezetés 1990-ig szívügyének tekintette az oktatás feltételeinek biztosítását, és minden anyagi lehetőséget megadott a zavartalan intézményi működéshez.
1992 után az iskola pénzügyi forrásai elapadtak. Bélavár, Heresznye és Vízvár önkormányzata tartotta fenn az intézményt. Mivel az önkormányzatok elszegényedtek, így az iskola is egyre nehezebb helyzetbe került. Csak a működéshez szükséges minimális anyagi, tárgyi feltételeket tudták biztosítani. A másik nagy probléma az egyre fogyó tanulólétszám volt. 1993-ban az elsősök száma 4 fő volt a három községből, így újra kezdetét vette alsó tagozatban az összevonás. Először csak a készségtárgyakat tanították összevonva, majd mire negyedikesek lettek, teljes összevonással tanultak a harmadik osztállyal. Mire ötödik osztályba kerültek volna, a 4 fő elköltözés miatt kettőre fogyott, és az osztályt megszüntették.


Napjainkban a legfontosabb küldetés: a nevelők a pedagógiai programban megfogalmazott családias légkör kialakításával, a hagyományok ápolásával, színvonalas rendezvényeikkel hasznos szabadidős programokkal próbálják a tanköteleseket iskolájukba csábítani.
Forrás: http://www.altisk-vvar.sulinet.hu/iskolankrol.htmlNapköziotthonos óvoda

Cím: 7588 Vízvár, Szent István u. 3.
Tel: 30/788-2704


Könyvtár, Teleház

Cím: 7588 Vízvár, Dráva u 1.

Nyitvatartás

Hétfő:08.00-12.00 és 13.00-17.00
Kedd:08.00-12.00 és 13.00-17.00
Szerda:08.00-12.00 és 13.00-17.00
Csütörtök:08.00-12.00 és 13.00-17.00
Péntek:08.00-12.00 és 13.00-17.00

Tevékenység:

Teleház díjszabása:


Diák - 50 Ft/óra


Felnőtt - 100 Ft/óra


Vidéki felnőtt - 200 Ft/óra


Megjegyzés: diákok számára napi 30 perc ingyenes! A Könyvtárról és Teleházról szóló információs anyag az alábbi linken tekinthető meg/tölthető le: https://drive.google.com/file/d/0B18SsbG1z4iNQU54MmhYeDBMdWc/view?usp=sharingMűvelődési Ház és Könyvtár

Email: vizvar.onkorm@somogy.hu

Nyitvatartás

Hétfő:08.00-12.00 és 13.00-17.00
Kedd:08.00-12.00 és 13.00-17.00
Szerda:08.00-12.00 és 13.00-17.00
Csütörtök:08.00-12.00 és 13.00-17.00
Péntek:08.00-12.00 és 13.00-17.00

Tevékenység:

Az 1970-ben épült Művelődési Ház a település központjában, jól frekventált helyen található. Az épület nemcsak rendezények színtereként szolgál, hiszen egyéb programokat - vásárok, falugyűlés stb. - is szerveznek az épületben. A Művelődési Ház épülete az alábbi termeket foglalja magába: Könyvtár, Teleház, Nyugdíjas Klub klubterme, Asszonykórus klubterme, öltözőterem, két folyosó, egy előtér, presszórészleg, nagyterem és színpad, tárolóhelyiségek, alagsor, férfi/női mosdó. A Művelődési Házban a közösségi életet a két helyi civil szerveződés (Asszonykórus, Nyugdíjas Klub) képviseli. A nagyteremben az igény esetén felállított ping-pong asztal a helyiek körében népszerű, de kiemelendő a Könyvtár és a hozzá tartozó Teleház funkciója is, ahol a gyermekek számára számos kikapcsolódási lehetőség biztosított (társasjáték, rajzolás, festés stb.). A Művelődési Ház mögötti - rendezvények megtartására is alkalmas - parkban palánkos, füves sportpálya, két faház és vizes blokk (korábban az egykori helyi focicsapat öltözője) található. Kiemelt rendezvények: Horvát Nap, Nyugdíjas Találkozó, Sport és kulturális nap, Egyházi Farsang, Nőnap, különböző zenés színpadi előadások stb.Önkormányzat
Kapcsolat
Kérdezzen az bátran az önkormányzat munkatársától. E-mail címének pontos megadásával a választ is igyekszünk postázni Önnek, amint lehetséges. Köszönjük észrevételét!