Hivatalos honlapja
Aktuális - Hírek

2017-12-20

Vízvár Község Településképi Arculati Kézikönyve és Rendelete elkészítésének partnerségi egyeztetésérőlA településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Vízvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy Vízvár Község Önkormányzata elkészítette a településképi arculati kézikönyv (TAK) és településképi rendelet (TKR) tervezetét.


A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény megjelenésével Önkormányzatunk törvényi kötelezettségévé vált a TAK és TKR elkészítése 2017. december 31-ig.


A TAK az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására, és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.


A TKR szakmai megalapozása érdekében TAK-ot kell készíteni. A kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti az egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.


A TAK és TKR elkészült tervezetével összefüggő észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik velünk a megrendezésre kerülő második lakossági fórumon, amely 2017. december 22-én 15.30 órakor kerül megtartásra a Művelődési Házban (7588 Vízvár, Dráva u.2.). Észrevételeiket a lakossági fórum után még 8 napig (2017. december 30-ig) írásban is megtehetik Vízvár Község Önkormányzata címére (7588 Vízvár, Szent István u.8.) megküldött levelükben, illetve Szilágyi Annamária településtervező mérnök számára elektronikusan megküldve,  (annamaria.szilagyi@hotmail.com) email címre.Külső hivatkozás: drive.google.com/file/d/1J0kOuNX6GZnTybL87Dz9m8SuKO24gWWu/view
Szerző: Kozma László, polgármester

további híreink »

További menüpontok
Programajánlatunk
Falunap, keresztelő, focimeccs, létesítményavató, bál. Itt minden programot megtalál...
Hasznos
Térkép