Hivatalos honlapja
Önkormányzat - EU-s fejlesztések

Vízvár település ivóvízminőség-javító program

A kedvezményezett neve     Vízvár Község Önkormányzata,  Bélavár Község Önkormányzata, Heresznye Község Önkormányzata és az Építési és Közlekedési Minisztérium
A projekt címe:  Vízvár település ivóvízminőség-javító program
A szerződött támogatás összege: 567 458 960 Ft
A támogatás mértéke:  88,328949 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.12.31.
A projekt azonosító száma:  KEHOP-2.1.3-15-2017-00060

Vízvár, Bélavár és Heresznye települések ivóvízellátását 1 db mélyfúrású kút biztosítja. A kút vizének ammónium tartalma parametrikus érték közeli, vas és mangán tartalma parametrikus érték feletti. Tartalékkút nem áll rendelkezésre A technológia elavult, működése bizonytalan. Korszerű tisztítástechnológia kialakítása szükséges, valamint a teljes hálózat mosatása. A rekonstrukciós munkák mértéke nem haladja meg a projekt elszámolható összköltségének 20 %-át.

Jelenlegi vízellátó rendszer bemutatása:

A vízműtelep Vízvár település központjában, a Polgármesteri Hivatal mellett, a 142/4 hrsz. területen található.

Vízbeszerzés

A rétegvizet a mélyfúrású kútból búvárszivattyú emeli ki. A telepen jelenleg 1 db kút (2/a jelű) üzemel állandó jelleggel, a vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő másik kút figyelőkút funkciót lát el. Az üzemelő kút melléfúrásos felújítására 2017. augusztusában került sor, a régi kút lezárásra került.

Az ivóvízellátás biztonságát tekintve jelentős kockázatot jelent, hogy a vízműrendszer egy termelőkúttal rendelkezik, a kút bármilyen szennyeződése, esetleges szerkezeti problémája miatt a település vízellátása veszélybe kerül. 2016. második félévében a termelő kút szűrője beszakadt, ezért a települések vízellátásának biztosítása érdekében ideiglenes megoldásként az üzemeltető naponta tartálykocsikkal töltötte fel a vízkezelőt. A probléma a kút melléfúrásos felújításával 2017. augusztusában oldódott meg.

Vízkezelés

A nyersvizet a vízkezelési technológia első lépéseként egy vas- és gázeltávolító berendezésre juttatják. A kezelt víz nátrium-hipokloritos fertőtlenítés után kerül az elosztóhálózatba.

A projektben kiválasztott műszaki tartalom mely megvalósításra kerül:

Víztermelés

A víztermelés jelenleg egy kútról biztosított, mely a haváriát követően 2017. évben felújításra került. A meglévő, üzemben lévő 1 db kút nem tudja biztonságosan kiszolgálni a napi szükséges vízmennyiséget, ezért a település biztonságos vízellátásához szükséges 1 db új kút létesítése, a hozzá tartozó gépészet, irányítástechnika és bekötővezetékek kiépítésével. A jelenleg figyelőkútként üzemelő 1. számú kút eltömedékelésre kerül. Meglévő vízkezelő épület bővítése és felújítása. Az új kút szűrőzése a jelenleg üzemelő kút vízadó rétegén lesz kialakítva, a kút tervezett mélysége 200 m.

Vízkezelés

A nyersvízben a vas-, mangán-, és ammónium tartalom meghaladja a 201/2001.(X.25.) Kormányrendelet előírásaiban rögzített határértékeket, ennek megfelelően a kútvizek kezelése feltétlenül szükséges. A jelenlegi vízkezelő technológia nem alkalmas a vízkezelésre, ezért ennek bontására van szükség. A vízkezelő épület bővítésére és felújítására is szükség van. A tervezett technológiai épület a jelenlegi vízmű telep területén kívülre esik, azonban az érintett terület is Önkormányzati tulajdonban van. A területet az Önkormányzat a projekt rendelkezésére bocsájtja.

A településen az ivóvíz ellátására vízkezelő berendezés kerül telepítésre, mely biztosítja a kútvizek kifogásolt paramétereinek határérték alatti szintjét. A vízkezelő technológia tervezett kapacitása 20 m3/h, 400 m3/d, amely a település meglévő ivóvízrendszerének hálózatához csatlakozik, üzemeltetése a fogyasztói létszámhoz igazodik. Oxidáló vegyszer adagolás, vas- és mangánmentesítés A vas-, mangánmentesítés oxidálószer (nátrium-hipoklorit, káliumpermenganát) adagolásával, és kvarchomokkal kevert katalitikus töltetű szűrőkkel valósult meg.

A káliumpermenganát adagolás hatására oxidálódik a víz vas-, és mangántartalma. Az adagolt káliumpermanganát ezen kívül folyamatosan regenerálja a katalitikus töltetet. A pelyhesedés lejátszódásához szükséges kontaktidőt a szűrőréteg feletti víztér biztosítja. Az oxidálás adagolás során keletkezett vashidroxid pelyhek és a mangán csapadék a szűrőfelületen megtapadnak, így a szűrt víz a vas-, mangánionokat már a 201./2001. (X. 25.) Kormányrendeletben előírtnál kisebb mennyiségben tartalmazza.

Törésponti klórozás, aktívszén szűrés


A törésponti klórozás folyamán a vas- és mangántalanított víz ammónium-ion tartalmát kb. tízszeres klór adaggal oxidálva nitrogén gáz keletkezik, így az ammónia koncentráció jóval a megengedett határérték alá csökkenthető. A keletkező egészségre ártalmas vegyületek (THM, AOX) és a víz felesleges klórtartalmának adszorbeálása érdekében a törésponti klórozás után granulált aktívszénnel töltött szűrőn vezetjük át a kezelt vizet.

Meglevő vízkezelő épület bővítése és felújítása

A jelenlegi vízkezelő épület sem méretét, sem állapotát tekintve nem alkalmas funkciójának ellátására. A vízkezelési technológia elhelyezése érdekében az épület bővítésére is szükség van (~45 m2). Ehhez kepcsolódóan épületgépészeti és villamossági munkák elvégzésére is sor kerül. A tervezett technológiai épület a jelenlegi vízmű telep területén kívülre esik, azonban az érintett terület is Önkormányzati tulajdonban van.

Kapcsolat:

Vízvár Község Önkormányzata

82/201-900;

7588 Vízvár, Szent István u. 8.

Külső hivatkozás: vizvar.hu/index-szechenyi-2020.html

« vissza a listához